banner-coaches.jpg

COACHES

Tom Bialek

Tom Bialek

Coaching Director & Head Coach

G05 ENCL, G06 Red

Anderson 'Xinho' Prestes

Anderson 'Xinho' Prestes

Zone 1 Director & Head Coach

G06 ECNL, G08 ECNL, G10 ECNL

Kelli Anderson

Kelli Anderson

Head Coach

G13 Blue, G14 White

Javier Cruz

Javier Cruz

Head Coach

B05 Red, B06 Blue, B10 White

Andy Fordyce

Andy Fordyce

Head Coach

G12 Blue, B12 Blue, B12 Grey

Claire Knock

Claire Knock

Head Coach

G11 Blue, G14 Red, G15 Red

David Lozano

David Lozano

Head Coach

B12 Blue, B13 Blue, G11 White

Priame Ndayishimiye

Priame Ndayishimiye

Head Coach

B09 White, B11 Grey

Derek Robson

Derek Robson

Head Coach

B06 ECNL, B11 Red, G07 ECNL

Fred Thompson

Fred Thompson

Head Coach

G05 Red, G08 Red

Tariq Walcott

Tariq Walcott

Head Coach

B06 Red, B14 Red, G07 ECRL

Carlos Espinosa

Carlos Espinosa

Coaching Intern

Sybren Russell

Sybren Russell

Coaching Intern

Randy Hanson

Randy Hanson

Technical Director

Joe Mondello

Joe Mondello

Goalkeeping Director

Tony Armitage

Tony Armitage

Head Coach

B08 Red, G13 Red, G13 White

Hannah Deighton

Hannah Deighton

Head Coach

G07 White

Kelvin Galvez

Kelvin Galvez

Head Coach

B08 White, G08 White

Troy Letherman

Troy Letherman

Head Coach

B13 Red, B13 White, B15 Red, B15 White

Alma Mana'o

Alma Mana'o

Head Coach

G09 White, G12 White

Cary Pruitt

Cary Pruitt

Head Coach

B09 Blue

Alex Silva

Alex Silva

Head Coach

B04/05 ECNL, B07 ECNL

Tom Turner

Tom Turner

Head Coach

G09 Red

David Wharton

David Wharton

Head Coach

B06 White, B07 Red

Brady Maycock

Brady Maycock

Coaching Intern

Jodi Ulkekul

Jodi Ulkekul

Coaching Intern

Mark Kovats

Mark Kovats

Boys Director & Head Coach

B09 ECNL, B10 ECNL

Andrew Dortch

Andrew Dortch

Jr. RCL Director & Head Coach

B07 Blue, B08 ECNL, B12 Red

Randall Birkwood

Randall Birkwood

Head Coach

G09 ECNL, G11 Red

Dax Dowling

Dax Dowling

Head Coach

B11 White, G06 Red

Derek Heinz

Derek Heinz

Head Coach

B04/05 ECRL

Porter Lombard

Porter Lombard

Head Coach

B08 Blue, G12 Red

Mario Martinez

Mario Martinez

Head Coach

B05 White, B07 White

Michael Roberts

Michael Roberts

Head Coach

B12 White, B10 Red, B09 Red

Michael Smith

Michael Smith

Head Coach

B14 White, B14 Blue

Todd Veenhuizen

Todd Veenhuizen

Head Coach

G10 Red

Jackson Buck

Jackson Buck

Coaching Intern

Riley Omonaka

Riley Omonaka

Coaching Intern

Karli White

Karli White

Coaching Intern